Đối với những ai đang có ý định hoặc đang xem xét việc lập kế hoạch định cư tại Canada, câu hỏi “Điểm chuẩn CLB là gì?” là tương đối phổ biến. Đây là một thuật ngữ được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh như nhập cư hoặc du học tại Canada.

CLB không phải là một bài kiểm tra, mà là một mô tả về kết quả đạt được thông qua bài kiểm tra ngôn ngữ. Đây là tiêu chuẩn được sử dụng để xác định 12 cấp độ khả năng nghe, nói, đọc, viết trong quy trình định cư Canada.

Nó tương tự như bài kiểm tra IELTS hoặc TEF. Bạn có thể sử dụng kết quả của mình để xác định trình độ ngoại ngữ theo các đánh giá của CLB.

Thuật ngữ CLB là gì?

 • CLB (Canadian Language Benchmark) có nghĩa là Điểm chuẩn ngôn ngữ Canada. Đây là hệ thống đánh giá về điều kiện ngoại ngữ đầu vào nếu bạn có ý định nhập cư Canada. Tương tự như các quốc gia khác, Canada thiết lập những tiêu chuẩn riêng về ngôn ngữ cho người nhập cư. Điều này nhằm đảm bảo việc hòa nhập vào cuộc sống lâu dài trên đất nước này.
 • Bảng chuyển đổi điểm chuẩn ngôn ngữ Canada để quy đổi số điểm đạt được từ các bài kiểm tra trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đây là quy trình bắt buộc để có thể nhập cư, thông qua hệ thống Express Entry và nhiều chương trình nhập cư khác ở Canada.
 • Có 3 nhóm bài kiểm tra ngôn ngữ được công nhận bởi Bộ Di Trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC). Mỗi bài kiểm tra đánh giá khả năng ngôn ngữ theo 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Vậy cách sử dụng bảng điểm chuẩn CLB như thế nào?

 • Các tab trên cùng: Các tab này cho phép người dùng chuyển đổi giữa các bài kiểm tra ngôn ngữ mà bạn chọn: Chương trình Chỉ số Năng lực Tiếng Anh Canada (CELPIP); Test đánh giá tiếng Pháp (TEF) hoặc Hệ thống Kiểm tra Năng lực tiếng Anh Quốc tế (IELTS).
 • Cột thứ nhất: Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB), đây là điểm tiêu chuẩn ở Canada.
 • Cột thứ hai: Mô tả và giải thích chi tiết về từng điểm chuẩn ngôn ngữ khi bạn nhấp vào chúng.
 • Cột 3-6: Điểm đánh giá từ bài kiểm tra 4 kỹ năng bạn thực hiện.
 • Cột 7-9: Số điểm ứng viên đã tích lũy được trong hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB).

Bảng điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB

Bảng điểm CLB tại Canada
Bảng quy đổi điểm chuẩn ngôn ngữ CLB

Yêu cầu về điểm chuẩn ngôn ngữ Canada CLB khi nhập cư là gì?

Bảng chỉ số CLB

 • Đối với chương trình nhập cư Canada, bao gồm 3 chương trình liên bang quản lý bởi Express Entry hoặc các hệ thống chương trình khác, ứng viên cần có kết quả kiểm tra ngôn ngữ từ một trong các ngôn ngữ chính thức của Canada, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Các chương trình nhập cư liên bang có thể là Chương trình Kinh nghiệm Canada (CEC); Chương trình Nghề nghiệp liên bang (FSWP) và Chương trình Chuyên môn liên bang (FSTC).
 • Canada có hệ thống đánh giá và xếp hạng trình độ ngôn ngữ riêng, tuân theo tiêu chuẩn của mình. Hệ thống xếp hạng của Canada dựa trên hệ thống Điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB). Có 12 cấp độ trong hệ thống CLB, từ khả năng cơ bản nhất (CLB1) đến thành thạo nhất (CLB12).
 • Đối với tiếng Pháp, Canada cũng phân loại trình độ ngôn ngữ thành 12 cấp độ tương tự nhưng sử dụng hệ thống Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC). Ứng viên cần chứng minh khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp thông qua các bài kiểm tra được IRCC công nhận để có thể nhập cư. Kết quả của bài kiểm tra tương ứng với điểm số CLB cho mỗi kỹ năng ngôn ngữ: nghe, nói, đọc, viết.

Các bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn có thể quy ra điểm CLB là gì?

Bài kiểm tra IELTS

Ba bài kiểm tra ngôn ngữ mà ứng viên thực hiện cho chương trình nhập cư kinh tế liên bang bao gồm:

 • IELTS (International English Language Testing System): Bài kiểm tra ngôn ngữ tiêu chuẩn phổ biến nhất được IRCC công nhận để nhập cư. Bài kiểm tra yêu cầu là General Training, không phải là bài kiểm tra Academic. Kết quả bài kiểm tra sẽ phản ánh 4 kỹ năng và tương ứng với các điểm CLB.
 • CELPIP (Canadian English Language Proficiency Index Program): Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của Canada trong mục đích nhập cư. Kết quả bài kiểm tra CELPIP tương ứng trực tiếp với điểm CLB.
 • TEF (Test d’Évaluation de français): Bài kiểm tra khả năng tiếng Pháp được IRCC công nhận trong mục đích đăng ký nhập cư liên bang. Bài kiểm tra TEF cũng được công nhận bởi Bộ Nhập cư Québec như là công cụ để đánh giá năng lực ngoại ngữ của ứng viên. Chứng chỉ TEF của Quebec cũng được cấp.

Xem thêm:

 • Những điều cần biết về Ielts ?
 • Visa Xkld Úc Uy Tín 2022: Chi Phí, Cách Thức, Ngành Nghề

Tuy nhiên, ứng viên trong chương trình nhập cư kinh tế liên bang có thể đạt được nhiều điểm hơn theo Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Họ có thể chứng minh khả năng sử dụng cả hai ngôn ngữ chính thức cho Express Entry.

Nếu bạn đang chuẩn bị cho kế hoạch nhập cư của mình, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình nhập cư Canada và các thủ tục cần thiết.

By admin

Tắt QC [X]